SANAL KUMAR, BAHİS, ŞANS, TALİH OYUNLARI CEZA DAVALARI

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; talih oyunlarının kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatılmasının takibi ve denetlenmesi, ilan ve reklamlarının önlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. 2) İnceleme raporunda, sanal ortamda talih oyunlarına ilişkin ilan ve reklam bulunduğunun belirlenmesi halinde, Başkanlıkça Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen rapor ve ekleri, Hukuk Müşavirliğince gereği yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Kanuna aykırı ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 23.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanunu’na göre kumar oynatmak suç olup, kumar oynamak suç olarak sayılmamış kabahat olarak nitelendirilmiştir. Özellikle toplumdaki yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynamanın suç olmadığı algısını kırmaya uğraşıyor. Oynayana para cezası (5 bin TL ile 20 bin TL arasında) oynatana, aracılık ya da teşvik edene hapis cezası olsa da yasal olarak spor karşılaşmaları üzerine bahis oynama platformları ülkemizde bulunsa da insanlar yasa dışı bahis sitelerinde, ağırlıklı olarak bahis ve kumar oynuyor.

bahis yorum Bu oyunlara kredi kartı, ön ödemeli kart, ATM nakit yatırma, banka havalesi ve eft gibi yöntemlerle para yüklenebilmektedir. 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Yeniden atama yapılıncaya kadar söz konusu kişilerin görevleri devam eder. Bunu biliyorum. Ama şimdiye kadar ne site sahiplerinin ne de oynayanların ceza aldığını duymadım. Mastercard ve Visa kuralları gereği olayın özelliğine göre 540 güne kadar bu itiraz süresi uzayabildiğinden kullanıcılar aradan uzun süre geçse de bu yöntemi denemektedirler. Bu sicil ile; diğer subaylar hakkında uygulanan usule göre kati işlem yapılır. El konulup müsaderesi istenilen adli emanetin 2010/3323 sırasına kayıtlı eşyalar hakkında mahallinde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür. MADDE 8 (1) İlgili yargı mercilerince talih oyunlarının oynatıldığı sanal ortamların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, Hukuk Müşavirliğince bu karar gereği için derhal Telekomünikasyon Kurumuna bildirilir.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilir. Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar. Düzenlemeyle, illegal bahis suçundan elde edilen bu paralara mahkeme kararıyla el konulabilecektir. Hukuki açıdan bahis kelimesi : “… 7258 sayılı Kanunun suç olarak tanımladığı (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillerin hukuki olarak takibini yapmak görevi ve yetkisi ise, anılan Kanun ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na verilmiştir. Kumar oynatmak suç mudur? Örgütler gençleri kullanmak suretiyle banka şubelerinde hesap açtırmakta ve bir günde ciddi oranda paralar toplanmaktadır. Tabii ki zarardayım. Bir hesap yapacak olursam yaklaşık olarak 5 bin TL zarardayım.

Bu duyguyla bahsi, kumarı, hayatımdan çıkardım.” Yasa dışı bahis sitelerine binlerce TL’sini kaptıran bu sözlerin sahibi genç adam, maalesef münferit bir örnek teşkil etmiyor. Bazıları ise kimi internet sitelerine reklam veriyor. Uzmanlık alanlarından biri de spor hukuku olan, yasa dışı bahis sitelerinin tehlikesi konusunda daha önce kamuoyuna önemli uyarılarda bulunan Avukat Emin Özkurt, Türkiye’deki hukuksal mevzuatın yasa dışı bahis sitelerine karşı mücadelede güçlü olduğunu düşünüyor. Bu düzenlemelerin istisnası ise yasal ortamda oynatılan milli piyango , spor toto , loto , iddia ve at yarışlarıdır. Mesaj ya da e-mail yerine bilgilendirilmenin canlı destek hattı ile yapılmasının sebebi ise ‘kayıt’ bırakmamak. Daireye gönderilmesine, 28.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. İşletmeciler tarafından abonelere gönderilen SMS’lerde, SMS’i gönderen kişi veya kuruluş, gönderici bilgisi herhangi bir numara kullanmadan mesajın başına alfanümerik karakter ekleyerek mesajı gönderebilmektedir. Birçok şahısların birleşerek içlerinden herhangi birinin duçar olacağı her nevi tehlikeden (Rizikodan) doğan zararları tazmin etmeyi taahhüt etmelerine “Karşılıklı sigorta” denir.

Diğer Yazılar